کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ان‍ی‌، آق‍اع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
خ‍ان‍ی‌، آق‍اع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، اعتیاد و قوانین منع آن
خانی ، آقاعلی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌خ۲۱۷‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک