کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍وزش‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
 
پدیدآور:
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌
ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۷ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ژه‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مهارتهای اساسی زندگی ویژه خانواده مددجویان
تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۸۸۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طفل بزهکار کیست ، روش اصلاح و تربیت او چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲ط۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه سوء مصرف مواد
تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای کمک کردن به افراد، خانواده و گروهها
شولمن ، لارنس ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ش۸۷‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک