کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ف‍رآزم‍اپ‍ردازش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدیریت خدمات کشوری ( به همراه سیاستهای کلی نظام اداری و تفاوتهای قوانین ( )به انضمام لوح فشرده آیین نامه ها و دستورالعمل ها)
تهران فرآزماپردازش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰،/آ ۲۸ز‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک