کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍س‍روی‌ ت‍رازگ‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Druge abuse
 
پدیدآور:
خ‍س‍روی‌ ت‍رازگ‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل فضایی بزه سوء مصرف مواد مخدر
خسروی ترازگ ، معصومه ؛  فردوس مشهد ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک