کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍وان‍دن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وان‍دن‌
خ‍وان‍دن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آدل‍ر، م‍ورت‍ی‍م‍ر ج‍روم‌، ۱۹۰۲-
دلاک‍ات‍و، ک‍ارل‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ا" اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان مشکلات خواندن :شیوه عصبی - روانی
دلاکاتو، کارل ؛  تهران ما" احمد کرمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۶‬,‭‌خ۹د۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه کتاب بخوانیم
آدلر، مورتیمر جروم ، ۱۹۰۲- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۳‬,‭آ۴‌چ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک