کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دارن‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
دارن‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
چ‍اپ‍ارa؛ ک‍رج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جهان شبکه ای :در آمدی برنظریه و عمل درباب جامعه اطلاعاتی
دارنلی ، جیمز ؛  تهران چاپارa؛ کرج   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭د ۳۶‌ج۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک