کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا --س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌--درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروه‍ا --س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌--درم‍ان‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍دع‍ب‍اس‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
دای‍ره‌
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر آرام‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
نقیبی ، خسرو، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۷‌ت۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای بهورزان
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای کارکنان و مربیان آموزش بهورزی
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳،‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیدم پسرم با شیطان می رقصد
شف ، دیوید، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ش۷د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، بر اساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوءمصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک