کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
دن‍ی‍ن‍گ‌ ، پ‍ت‌ ،۱۹۵۰ - م‌
 
ناشر:
ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقالات ارائه شده در سمپوزیوم علمی کاربردی پیشگیری از اعتیاد ۳۰ الی ۳۱ خرداد۱۳۷۵
سمپوزیوم علمی - کاربردی پیشگیری از اعتیاد(اولین :۱۳۷۵:اصفهان ) ؛  اصفهان بهزیستی استان ، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر تاثیر
دنینگ ، پت ،۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭د ۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موسسات غیردولتی دنیاOGN
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک