کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا -- ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- اث‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
داروه‍ا -- ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
آدی‍ن‍ه‌
ع‍م‍ی‍دی‌; ت‍ه‍ران‌: س‍پ‍ه‍ر
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دارو مسئله پزشکی قرن
مصطفوی ، جلال ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۲/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجویز مطمئنتر داروها :راهنمائی برای برخی مسائل در مصرف داروها
بیلی ، لیندا ؛  آدینه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۲‬,‭‌ب۹‌ت۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دارو - درمان - عوارض شامل کلیه داروهای ژنریک
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تبریز عمیدی ; تهران : سپهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲۴د۱۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک