کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ای‍م‍ان‍ی‌ف‍ر، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پشت دیوار ندامت
ایمانی فر، ابراهیم ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌ی۸۷‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک