کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
آذرگ‍ش‍س‍ب‌ اس‍م‍رود، اذن‌ ال‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران پیرامون ( ارتباط سیگار و بیماریها )و پیشنهادات آموزشی بهداشت
آذرگشسب اسمرود، اذن اله ؛  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶۵-۶۶
شماره راهنما: ۴۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک