کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‍ات‌
 
پدیدآور:
ص‍دق‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظرخواهی همایش مقدماتی مشترک علمی ، کاربردی دانشگاه علامه طباطبایی
صدقی ، ناهید ؛  تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۲۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک