کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
م‍ع‍دن‍چ‍ی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی
علیزاده ، مهرانگیز ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ع۸‌م۴‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و فعالیتهای ضدفساد اداری هنگ گنگ ، مالزی و سنگاپور
معدنچیان ، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭‌م۶‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک