کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
prevalence
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍روغ‍ی‌ ف‍ر، ج‍واد
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل افزایش اعتیاد به موادمخدر در استان کهگیلویه و بویراحمد
فروغی فر، جواد ؛  دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی همه گیرشناسی اختلالات رونی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد در هرات -افغانستان
جعفری ، حسین ؛  دانشگاه شیراز علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک