کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌طب‍اطب‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍گ‍ر
 
پدیدآور:
ک‍ردم‍ی‍رزا ن‍ی‍ک‍وزاده‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
الگویابی زیستی -روانی -معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر
کردمیرزا نیکوزاده ، عزت الله ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک