کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
رس‍ول‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ف‍دای‍ی‌ ده‌ چ‍ش‍م‍ه‌، س‍م‍ی‍ه‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر جلوگیری از عود مکرر معتادان در شهر کرمان
گلستانی ، فاطمه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب آوری و کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان کبودرآهنگ ( استان همدان )
رسولی ، فاطمه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
جعفری ، عیسی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر چند رسانه ای آموزشی مواد توهم زا بر نگرش و آگاهی دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰
فدایی ده چشمه ، سمیه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک