کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ م‍رک‍زی‌ -- اث‍ر داروه‍ا
ح‍ش‍ی‍ش‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای حشیش و مواد وابسته
صالحی ، مهرداد ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ح۵،۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نوروفیزیولوژی اعتیاد
اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ن۸۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک