کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : داوری‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
داوری‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۲
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ ک‍ل‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی
داوری ، محمد،- ۱۳۴۲ ؛  [اصفهان ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د ۲۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک