کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : درخ‍ش‍ن‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌ -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
ب‍ش‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
درخ‍ش‍ن‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قراردادهای سبز شامل قراردادهای :املاک ، تخصیص زمین ، اراضی ، پیمانکاری ....
درخشنده ، محسن ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۹‬,‭د۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قراردادهای سرخ
بشیری ، عباس ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۹‬,‭‌ب۵‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک