کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دری‍ای‌ خ‍زر، م‍ن‍طق‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دری‍ای‌ خ‍زر، م‍ن‍طق‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رطاه‍ر، رض‍ا، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژگی های دریای خزر و نظام منطقه ای آن
میرطاهر، رضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۶۰‬,‭‌م۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک