کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دف‍ت‍رت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نخستین همایش ملی مصرف مواد مخدر
دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه ؛  کرمانشاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۳۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک