کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دف‍ت‍ر م‍وادم‍خ‍در و ج‍رم‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د - وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی جهانی وضعیت اکستاسی و آمفتامین ها سال ۲۰۰۳
دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد - وین ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۵‬,‭د۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک