کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصوبات ومقررات مربوط به مواد مخدر از ابتدای تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر تا اول فروردین ۱۳۶۹
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران دفتر نمایندگی ولی فقیه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک