کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دن‍ی‍ن‍گ‌ ، پ‍ت‌ ،۱۹۵۰ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
دن‍ی‍ن‍گ‌ ، پ‍ت‌ ،۱۹۵۰ - م‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر تاثیر
دنینگ ، پت ،۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭د ۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک