کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دوران‍د، وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ .م‍ارک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
دوران‍د، وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ .م‍ارک‌
 
ناشر:
ش‍لاک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات وابسته به مصرف مواد مخدر( برای استفاده مشاوران ، روانشناسان بالینی ، مددکاران ، روانپزشکان و روانپرستاران )
دوراند، وینسنت .مارک ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک