کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ودک‍ش‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی
دورکم ، داوید امیل ، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭د۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک