کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دول‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وب‍ن‍ی‍اد -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دول‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وب‍ن‍ی‍اد -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍ای‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی
پای ، لوسین ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۶۰‬,‭‌پ۲‌ب۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک