کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دی‌ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
خ‍ودس‍ازی‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
رواب‍ط زن‌ و م‍رد
 
پدیدآور:
دی‌ آن‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
دی‌ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
 
ناشر:
ب‍دی‍ه‍ه‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد به نفس
دی آنجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭د۹،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی درباره ی زندگی که هر فردی باید بداند
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۳۷‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چطور به اینجا رسیدیم ؟
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران بدیهه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭د۹،‌چ۸۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی درباره ی زنان که هر مردی باید آنها را بداند :عوامل سرد مزاجی جنسی زن ها
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۱‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک