کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍ردان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‌ آن‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی درباره ی مردان :که هر زنی باید آنهارا بداند .سردکننده های جنسی چیستند؟
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۹۰‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی درباره عشق :آنچه می بایست هر مرد و زنی بداند و چگونه در همه حال عشق بورزیم ؟
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭د۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لحظه های ناب و حقیقی
دی آنجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۲د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک