کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دی‌ لای‍م‍ن‌، م‍ی‍ش‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‌ لای‍م‍ن‌، م‍ی‍ش‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرایم سازمان یافته
دی لایمن ، میشل ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭د ۲‌ج۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک