کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ذه‍ن‌آوی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ول‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ک‌ گ‍را، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ س‍ی‌.، ۱۹۵۰ - م‌
 
ناشر:
ذه‍ن‌آوی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی
مک گرا، فیلیپ سی .، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران ذهن آویز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۷‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک