کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : راه‍گ‍ش‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍رک‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ب‍ان‍دورا، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۲۵-
س‍ان‍دل‍ر، ج‍ک‌، ۱۹۲۹-
 
ناشر:
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نفرت :روش های ایجاد نفرت
ساندلر، جک ، ۱۹۲۹- ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آینده ی روان پزشکی ( زیست رفتاردرمانی )
احمدی ، جمشید ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه یادگیری اجتماعی
باندورا، آلبرت ، ۱۹۲۵- ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۸۴‬,‭‌ب۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی اعتیاد به موادمخدر
شیراز راهگشا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک