کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راون‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
راون‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۲-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی ایران
راوندی ، مرتضی ، ۱۲۹۲- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ر۲۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک