کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رزاق‍ی‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ادت‌
 
پدیدآور:
رزاق‍ی‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍ی‌ رزاق‍ی‌ طال‍ق‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حماسه شهادت
رزاقی طالقانی ، علی ؛  قم علی رزاقی طالقانی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۶/۵۵‬,‭ر۴‌ح۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک