کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رزم‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رزم‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ان‍ون‌ ی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر
رزمان ، علی ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ر۴‌ت۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک