کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رس‍ال‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اض‍طراب‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ن‍وروزه‍ا -- اخ‍ت‍لالات‌
 
پدیدآور:
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د
گ‍ل‍دب‍رگ‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
رس‍ال‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۹‬,‭‌پ۹‌ن۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب
گلدبرگ ، ریچارد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوروزها و اختلالات شخصیت
کاپلان ، هارولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ک۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک