کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍ی‍ط غ‍ن‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، پ‍رس‍ت‍و
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
لاری‌، م‍رج‍ان‌
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۳۴-
ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر کلیات طب سنتی ایران
ناصری ، محسن ،۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن ۱۶‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ومقایسه عوامل زمینه ای با گرایش به اعتیاد در معتادان مجرد ومتاهل شهر گرگان
رضایی ، حسین ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر در جمعیت شهرک احمدآباد مستوفی ( شهرستان اسلامشهر)
کمالی نیا، محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر محیط غنی بر نقایص یادگیری و حافظه فضایی ، حافظه شناخت اشیا و حساسیت حرکتی ناشی از درمان نگهدارنده با متادون در موش های صحرایی محروم از مورفین
اکبری ، پرستو ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثر محیط غنی بر رفتارهای شبه اضطرابی ، افسردگی و مصرف اختیاری مورفین بدنبال درمان نگهدارنده با متادون در موش های صحرایی محروم از مورفین
لاری ، مرجان ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سرسختی روانشناختی و جهت گیری مذهبی در معتادان گمنام و معتادان مراکز سرپایی
جعفری ، سمیه ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۲۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک