کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ای‍ی‌، زه‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
رض‍ای‍ی‌، زه‍را
 
ناشر:
اداره‌ س‍لام‍ت‌ و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍دن‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی داروهای آرامش بخش و خواب آوردرپزشکی گذشته ایران وارئه فرمولاسیون داروئی مناسب
رضایی ، زهرا ؛  اصفهان ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش چالش های اجتماعی ایران
همایش چالشهای اجتماعی ایران ( ۱۳۸۷ تهران ) ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ه۸‌م۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترویج علم :چشم اندازها، فرصت ها، چالش ها :مجموعه مقالات دومین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ( ادکا )۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۷
تهران کتابدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۱۵۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ه۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مدل ساختاری برای تعیین جایگاه ورزش در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه های تبریز
بشیری ، مهدی ؛  آذربایجان شرقی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، پژوهشکده سلامت روانی - اجتماعی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۸۷۹ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی روشهای ایجاد و افزایش انگیزه جهت اجرای منظم فعالیت بدنی و ورزش در معتادان
بشیری ، مهدی ؛  تبریز اداره سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۸۸۱ط غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک