کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ره‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ره‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین ، آئین نامه ها، آراء و نظریات قضایی و مشورتی راجع به مواد مخدر" با آخرین اصلاحات "
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران رهام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک