کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌ --ارت‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌ --ارت‍ش‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ه‌زا، ج‍ول‍ی‍ت‍و،۹۴۰-
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هدف :تهران
کیه زا، جولیتو،۹۴۰- ؛  تهران نشرنو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌ک۹‍ه۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک