کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رواب‍ط گ‍روه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط گ‍روه‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
زس‍ت‍رو، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فنون مشاوره و رواندرمانی گروهی
تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۴‬,‭‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی کار با گروه :یک منبع جامع و کاریردی
زسترو، چارلز ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۵‬,‭ز۵‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک