کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ س‍رت‍خ‍ت‍ی‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ج‍ول‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌
ک‍وچ‍ر، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌
 
ناشر:
روز ن‍و: ارج‍م‍ن‍د
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمانهای دارویی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان :سندرم پیش فعالی ، کمبود توجه ، اوتیسم ، عقب ماندگی ذهنی ، اختلالات تیک
کوچر، استنلی ؛  تهران روز نو: ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴/۷‬,‭‌ک۹د۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دارودرمانی در روان پزشکی
احمدی سرتختی ، امیرمسعود ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ف‍لا۳د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان ( آثار ، کاربردها و عوارض جانبی )
جولین ، رابرت ام ؛  تهران bتلفن ناشر :20077988 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ج۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک