کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا،۱۳۲۵-
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۸-
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
رش‍د
س‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران موسسه نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان سنجی و روان آزمایی
شریفی ، حسن پاشا،۱۳۲۵- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه و آزمون های روانی
کاویانی ، حسین ،۱۳۳۸- ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ک۲‌م۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک