کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ ش‍ی‍دای‍ی‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ ش‍ی‍دای‍ی‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ات‌ ، ی‍ان‌naJ ,ttocS
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر نوسانات خلقی
اسکات ، یان naJ ,ttocS ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌غ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک