کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
زی‍ن‍ال‍ی‌، ام‍ی‍رح‍م‍زه‌
 
ناشر:
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات
تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ابعاد حقوقی و جرم شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر
زینالی ، امیرحمزه ؛  تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۶/۵‬,‭ز۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک