کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روزن‍ام‍ه‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌ -- .ش‍ع‍ر
 
پدیدآور:
 
ناشر:
روزن‍ام‍ه‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مویه های غریبانه :گزیده شعر عاشورایی
تهران روزنامه همشهری   ، ۱۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭و۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک