کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ادر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱-
ک‍ل‍ه‌ران‌، م‍اری‍و
 
ناشر:
اداره‌ طرح‌ و روش‌ اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
روش‌
روش‌ ن‍و
ن‍ی‍ک‍و روش‌: ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اس‍ت‍ان‌ ی‍زد دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و پژوهش نامه نویسی
هالت ، کریستین ، ۱۹۵۱- ؛  تهران روش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مادران
کله ران ، ماریو ؛  [تهران ] روش نو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۹‬,‭‌ک۸ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد؛ پیشگیری یا درمان ؟
کمیسیون پیشگیری از اعتیاد استان یزد دبیرخانه ؛  یزد نیکو روش : کمیسیون پیشگیری از اعتیاد استان یزد دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کشفیات موادمخدر از جاسازیها در سال ۱۳۶۹
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مبارزه با موادمخدر ؛  تهران اداره طرح و روش اداره کل مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۲۴۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک