کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رون‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
رون‍اس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از نتایج پژوهش ملی در وضعیت و نگرش و مسائل جوانان ایران ( جوانان ۱۴ تا ۲۹ ساله مراکز استانهای کشور)
تهران روناس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک