کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ اداری‌
 
پدیدآور:
رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌
ع‍ب‍ائ‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍رم‍ن‍ش‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مبانی نظری ( نگرش کاربردی )
رونق ، یوسف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭ر۹ط۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در بخش عمومی
رونق ، یوسف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭ر۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی ( با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری )
رونق ، یوسف ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی تازه به نگارش های اداری با تکیه بر ساده نویسی ، کوتاه نویسی و درست نویسی برای فراگیران دوره های آیین نگارش ...
عبائیان ، غلامحسین ؛  تهران bتلفن ناشر :, 00188822نمابر ناشر ;, 30188822آدرس ناشر :تهران ، خیابان شریعتی مقابل خیابان ظفر، پلاک 9231، بلوک 2، واحد 6 فرمنش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ع۲‌ن۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک