کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ .س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
اداره‌ طرح‌ و روش‌ اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کشفیات موادمخدر از جاسازیها در سال ۱۳۶۹
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مبارزه با موادمخدر ؛  تهران اداره طرح و روش اداره کل مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۲۴۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک